ประชาสัมพันธ์โครงการ "เพิ่มขีดความสามารถด้าน Computer Aided Engineering (CAE)"

ปรับปรุงข้อมูล : 26/1/2559 11:19:52     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 341

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

   วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล พร้อมคณาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม(DECC)สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อแนะนำภาพรวมโครงการ และหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการใรเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ผู้เชี่ยวชาญในภาคเหนือด้าน CAE ภายใต้โครงการ"เพิ่มขีดความสามารถด้าน Computer Aided Engineering (CAE) ในภาคเหนือ"

ข่าวล่าสุด