ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Ehime University กับ Maejo University

ปรับปรุงข้อมูล : 21/12/2558 9:31:37     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 335

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

        วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อม คณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับ คณะทีมงานจาก Ehime University ประเทศญี่ปุ่น เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้

          1. Exchange Student นักศึกษาจ่ายค่า Airfare ค่าที่พัก (13,000Y/mth ) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว (5-70,000 Y/mth) สามารถทำ part-time job ได้ 28 hr/wk ถ้าโชคดีสมัครทุนการศึกษาของ JASSO สูงสุด 80,000 Y/mth

          2. Graduate Schools เขียน research plan หา Host Prof.

          โดยมีแขกจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.Buaream Maneewan และคณะผลิตกรรมการเกษตร ดร. Natdanai

          ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้ามาคุยรายละเอียดกับ ผู้ช่วยศาสตร. าจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า ยินดีช่วยเหลือเต็มที่ในฐานะศิษย์เก่า

 Cr:ขอขอบคุุณ ข้อมูลจาก Dr.Sunate Surbkar

 

ข่าวล่าสุด