ภาพกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4937

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  ณ วัดศิริมงคล ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รถออกเวลา13.30 น.

 

ข่าวล่าสุด