รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 30/11/2558 9:04:15     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 754

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

       ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.)ร่วมกับสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมวิชาการประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุม ปอมท.โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และชื่นชมอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ที่ได้ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และไปสู่นานาชาติ ที่สำคัญอยากให้อาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศด้วย จากนั้น นายพลากร ได้มอบโล่รางวัลให้แก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558 ประกอบด้วย

ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิิริยะภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.น.สพ.ดร. จิโรจ ศศิปรียจันทร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. อิศรา ศานติศาสน์ สาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. พรรัตน์ ดำรุง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร สาขารับใช้สังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

         ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวปราฐกถาพิเศษเรื่อง”ทิศทางอุดมศึกษาไทยในอนาคต” ว่า รัฐบาลพร้อมที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยก้าวไปข้างหน้า และช่วยพัฒนาประเทศได้โดยไม่มีอุปสรรค รวมทั้งยังได้อนุมัติงบประมาณในการบริหารมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ดังนั้น รัฐบาลก็ต้องคาดหวังกับมหาวิทยาลัยที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศอย่างมาก.“

 

ที่มา เดลินิวส์ หมวด: การศึกษา อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/363377
และ FB:ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง แม่โจ้

ข่าวล่าสุด