คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

ปรับปรุงข้อมูล : 24/11/2558 8:29:12     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 375

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

      วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 38  มาเยี่ยมและศึกษาดูงานในโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อนเยี่ยมเพี่อน ครั้งที่ 1 ของ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ ในครั้งนี้  ทางคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมฯได้นำเสนอผลงานวิจัย และพาเข้าศึกษาดูงาน สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บ้านโปง) , มูลนิธิโครงการหลวงหนองหอย

ข่าวล่าสุด