ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Bogor Agricultural University กับ Maejo University

ปรับปรุงข้อมูล : 24/9/2558 13:21:39     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 497

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ชนันท์ ราษฎร์นิยม รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา พร้อม คณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับ  Dr.Endang Warsiki จาก Faculty ofAgricultural Engineering and Technology,Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนหน่วยกิต การวิจัย และการฝึกงานของนักศึกษา ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

ข่าวล่าสุด