กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 24/9/2558 11:09:10     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 341

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

   รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ คณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพิน กันธิยะ รองคณบดี และบุคลากรของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเละแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของงานต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารงงานของสำนักงานเลขา ณ ห้อง EA201 ชั้น 2 อาคารพนมสมิตรานนท์ ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

ข่าวล่าสุด