กิจกรรมมหาวิทยาลัยสัมพันธ์และโครงการสหกิจศึกษาเครือเบทาโกร

ปรับปรุงข้อมูล : 24/9/2558 9:12:55     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 311

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

     ประชาสัมพันธ์และสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเครือเบทาโกร ให้แก่นักศึกษาที่สนใจในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เครือเบทาโกรรรับนักศึกษาบฏิบัติงานสหกิจศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มรูปแบบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีการขยายจำนวน และสาขาวิชาจำนวนมากยิ่งขึ้น ในปี 2558 เป็นต้นไป โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมการเกษตร

ข่าวล่าสุด