รางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ดีเด่น" จากงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ปรับปรุงข้อมูล : 14/7/2558 10:02:28     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1044

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

      คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ นางสาวภัทราพร ปิยะลังกา นางสาวนฎพร ชมพูนุช และนางสาวณัฐพร ชัยปิน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ดีเด่น" จากงานวิจัยในหัวข้อ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งสาหร่ายสไปรูลิน่าในระหว่างการอบแห้งด้วยระบบสุญญากาศ จากงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13  จากการประกวดจำนวน 148 เรื่อง ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมี ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพการจัดงาน มีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 250 คน

ข่าวล่าสุด