2 รางวัล จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ปรับปรุงข้อมูล : 14/7/2558 10:02:01     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 937

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

   คณะผู้บริหารรับมอบโล่รางวัลจากนักศึกษา 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รางวัลชนะเลิศด้านการนำไปใช้ประโยชน์ภาคบรรยาย และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสื่อสร้างสรรค์ภาคโปสเตอร์

ข่าวล่าสุด