ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 10/4/2558 11:28:09     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 338

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

     ขอให้นักศีกษาผู้ได้รับทุน มาทำสัญญารับทุนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประสานงานนักศึกษา ในเวลาราชการ ทั้งนี้ให้นำเอาสำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย เอกสารประกอบ

ข่าวล่าสุด