บรรยายพิเศษ "Supply Chain Management for Fresh Produce" และ "Agricultural Economic"

ปรับปรุงข้อมูล : 12/3/2558 13:49:53     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 409

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษ "Supply Chain Management for Fresh Produce" และ "Agricultural Economic" โดย อาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ข่าวล่าสุด