โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 16/1/2558 13:59:41     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 356

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

     คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฯ เรื่อง"การกำหนดกรอบขอตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น" ณ ห้อง E 122 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ คุณสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ คุณสุชาติ จันทร์แก้วและคุณพรรนุท พูลสวัสดิ์

ข่าวล่าสุด