งอกงาม (ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ) ชนะเลิศ R2M 2014 ระดับภูมิภาค

ปรับปรุงข้อมูล : 31/10/2557 23:09:46     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 437

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอแสดงความยินดีกับ ทีมงอกงาม (ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ) นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานทดแทน บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market R2M 2014 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ซึ่งประกอบไปด้วยทีมผู้แข่งขันจาก 7 มหาวิทยาลัยได้แก่ ราชภัฎอุตรดิตถ์ 3 ทีม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 ทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ทีม มหาวิทยาลัยนเรศวร3 ทีม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม3 ทีม มหาวิทยาลัยพะเยา 3 ทีม รวมทั้งสิ้น 21 ทีม 

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 3 ทีม ได้แก่

1.ทีมT-DOCTOR (คลินิกหมอต้นไม้)

2.ทีมCushion rubber (เบาะรองนั่งจากน้ำยางธรรมชาติ)

3.ทีมงอกงาม (ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ)

 โดยทำการคัดเลือก 5 ทีม เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคสู่ระดับประเทศต่อไป

 

รายชื่อสมาชิกในทีม งอกงาม (ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ)

1นายธวัชชัย  ชัยธวัชวิถี สาขาสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย

2นายอจลวิชญ์  ศรีนวลอ้าย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ

3นางสาวโสภาภรณ์  รัตนะ สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

4นางสาวเจนจิรา  อุตเรือน สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

5นายพีระพงศ์   อุปะ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

 Cr:วิศวกรรม...แม่โจ้ 

 

 

ข่าวล่าสุด