บริษัท GFPT Nichirei (Thailand) Company Limited นำบริษัทพร้อมรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 15/10/2557 21:07:14     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 608

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร บริษัท GFPT Nichirei (Thailand) Company Limited เข้าพบ ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมแนะนำบริษัทพร้อมรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง E122 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวล่าสุด