บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ เสวนาในหัวข้อ"เทคโนโลยีและแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคเอเชีย"

ปรับปรุงข้อมูล : 10/10/2557 22:18:41     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1023

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

    บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ เสวนาในหัวข้อ"เทคโนโลยีและแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคเอเชีย" วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณ อมรรัตน์ เรืองแจ่ม ผู้จัดการสำนักประกันคุณภาพอาหาร กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ กล่าวเปิดพิธีการอบรมสัมนาวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการเสวนารอบเช้า คุณสวณัฐ สุรินทร์ ผศ. ฉันทนา วิชรัตน์ ผศ.ดร. สุจิตรา รตนะมโน ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี และผู้ดำเนินรายการ รศ.จักรพงษ์ พิมพิมล กิจกรรม Work Shop แนวทางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับพืช 6 ชนิดคือ พริก หอมหัวใหญ่ กะเพราและโหระพา แครอท ผักชี และถั่วงอก เวลา 17.30 น. ได้รับเกียรติจาก  ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนารอบค่ำ ผู้เข้าร่วมโครงการเสวนา คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะผู้บริหาร สายธุรกิจอาหารสำเร็จรูปด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลาง คุณณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจอาหารสำเร็จรูป คุณเพ็ญผกา แม้นศิริ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านประกันคุณภาพอาหารกลาง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ พิธีกรดำเนินรายการ นักศึกษา นายสกาย นางสาวปุณยาพร 

ข่าวล่าสุด