การประชุมหารือการจัดงานประกวดโคมลอย ประเพณียี่เป็ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ปรับปรุงข้อมูล : 9/10/2557 16:29:13     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 310

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

    รศ.ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ และทีมงานสถานีไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมหารือการจัดงานประกวดโคมลอย ประเพณียี่เป็ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวล่าสุด