รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้าน Food Design การประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 6/10/2557 9:31:50     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 878

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ               ผศ.ดร.จาตุพงษ์  วาฤทธิ์ ที่ได้  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้าน Food Design ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เครื่องดืมลำไยชนิดผง จากการประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2557 (Design Innovation Contest, DIC 2014 )

       การประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2557 (Design Innovation Contest, DIC 2014 ) นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี สไตล์ รูปแบบ โมเดลใหม่ๆ โดยเน้นการออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง รวมทั้งต้องมีการนำเทคโนโลยี วิชาการที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยีการผลิต การเลือกใช้วัสดุ เป็นต้น โดยผลงานต้องมีการออกแบบที่ผสมผสานกันระหว่าง การออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือเทคโนโลยี (technology element) และ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (creative element) และสามารถใช้งานได้จริงซึ่งการออกแบบลักษณะดังกล่าวเรียกว่า "การออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation" ทั้งนี้ผลงานต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ด้วย การออกแบบแบบดังกล่าวจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (creative industry) ที่บ่งบอกถึงความเป็นทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ข่าวล่าสุด