โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง "ความปลอดภัยทางอาหาร"

ปรับปรุงข้อมูล : 24/8/2557 19:43:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 584

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

       คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง "ความปลอดภัยทางอาหาร" ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง EA 201 อาคาร พนม สมิตตานนทร์ ได้รับเกียรติจาก พันเอกชิต แดงปรก หัวหน้ากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม ให้แก่ พลทหาร และนักศึกษา วิทยากรได้แก่ รศ. ดร.วิจิตรา แดงปรก รศ. ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ  ผศ. ดร.กรผกา อรรคนิตย์ และ อ. ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด

ข่าวล่าสุด