รับการตรวจประเมิน การให้คำปรึกษาผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ปรับปรุงข้อมูล : 19/8/2557 16:38:03     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 354

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

   รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ รับการตรวจประเมินการให้คำปรึกษาแก่คุณ ขนิษฐา  จันทร์ขจรชัย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มบำรุงน้ำนมแม่ จากดอกกล้วยสลัด ยี่ห้อ พลีพรีม จากคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

ข่าวล่าสุด