คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก National Chiayi University ประเทศไต้หวัน

ปรับปรุงข้อมูล : 19/8/2557 16:38:48     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 634

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ พร้อม อาจารย์ ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ อาจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร  และ  อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Yin-Yuan (Robin) Chiou อธิการบดีและคณะฯ เยี่ยมชมจาก National Chiayi Universityประเทศไต้หวัน ที่เข้าเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวล่าสุด