คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Chienkuo Technology University ประเทศไต้หวัน

ปรับปรุงข้อมูล : 19/8/2557 16:38:31     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 318

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ พร้อม อาจารย์ ดร.โชติพงษ์ กาญจนประโชติ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Farn Shing Chen อธิการบดีและคณะฯ เยี่ยมชมจาก Chienkuo Technology University ประเทศไต้หวัน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กตรอน, วิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ, การจัดการสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ภาษาต่างประเทศ ที่เข้าเยี่ยมชม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวล่าสุด