ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2557 13:48:42     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 514

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

     คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้คงอยู่สืบไป และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในคณะฯ คือกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยในช่วงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรือไปทำบุญ ที่วัด และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ การร่วมกันถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ให้อยู่ได้ตลอด 3 เดือน ซึ่งคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการดำเนินโครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เดินทางจากหน้าตึกอาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะที่ประสงค์จะเดินทางไปกับรถคณะ รถออกเวลา 13.30 น.

ข่าวล่าสุด