บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมนาวิชาการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ปรับปรุงข้อมูล : 6/6/2557 21:29:29     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 656

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

   บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยคุณเพ็ญผกา แม้นศิริ รองกรรมการผู้จัดการด้านประกันคุณภาพ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดโครงการสัมนาวิชาการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ทางวิชาการจากทางมหาวิทยาลัย และภาคปฎิบัติจริงจากทางบริษัท ให้แก่นักศึกษาและพนักงานในบริษัท  และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาให้สามารถเลือกประกอบอาชีพตามที่ต้องการได้ อีกทั้งเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท โดยการหารือในครั้งนี้ได้มีการปรึกษา และร่วมกันคิดรูปแบบการจัดงาน โดยจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2557 นี้ 

 

ข้อความและภาพ @ นางสาวปวริศา ศรีสง่า

ข่าวล่าสุด