ขอเชิญคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ เข้าร่วมอบรม

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2515

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" วันที่ 23 พ.ค. 2554 ณ. ห้อง E 122 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

ข่าวล่าสุด