การจัดลำดับความสำคัญของการนำผลการทบทวนผลการดำเนินการด้านต่างๆ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3918

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะฯ มีความประสงค์จะจัดลำดับความสำคัญของการนำผลการทบทวนผลการดำเนินงานด้านต่างๆ มาจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามนี้ ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ (เอกชัย) คลิ๊กตรงนี้

ข่าวล่าสุด