ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัย การทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายสำหรับงานวิจัย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2101

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จะได้จัดให้มีโครงการ การจัดการความรู้ด้านวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556

โดยการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายสำหรับงานวิจัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในคณะฯ เกิดความตื่นตัวในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างเหมาะสม

และนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปปรับใช้ระบบการจัดการความรู้ในคณะฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 13.00 น. 

  จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และได้โปรดตอบรับเข้าร่วม ได้ที่นางสาวโฉมหญิง ประจักร หรือนางสาวปวริศา ศรีสง่า

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โทร 5864-71 ภายในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 

ข่าวล่าสุด