ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

ปรับปรุงข้อมูล : 9/4/2556 11:25:49     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2082

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยงานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

ในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ” ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้รับความรู้แลกเปลี่ยนทัศนะ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียเตอร์ อาคารวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ พร้อมตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ได้ที่นางสาวโฉมหญิง ประจักร หรือนางสาวปวริศา  ศรีสง่า คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โทร 5864-71 ภายในพุธที่ 4 กันยายน 2556  

 

ข่าวล่าสุด