ขอเชิญส่งผลงาน ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (National Graduate Research Conference)

ปรับปรุงข้อมูล : 8/2/2556 10:04:22     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2902

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปี พ.ศ. 2556 นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 เพื่อใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมการประชุม โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 บุคคลที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 นี้ สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.mfu.ac.th/ngrc29/th

ข่าวล่าสุด