รายการเพื่อนเกษตร ถ่ายทำงานวิจัยเรื่องการแปรรูปใบข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ผศ.ดร. สุธยา พิมพ์พิไล

ปรับปรุงข้อมูล : 8/2/2556 11:17:51     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2700

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการเพื่อนเกษตร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 มาถ่ายทำรายการ เรื่อง การแปรรูปใบข้าวในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากงานวิจัยเรื่องใบข้าว ของ ผศ.ดร.สุธยา พิมพ์พิไล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากจากงานวิจัยถ่ายทอดไปยังกลุ่มเกษตรกร และบุคคลที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบคุณประโยชน์ทางโภชนาการของใบข้าว และการนำใบข้าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตได้เองในครัวเรือนและสามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพได้ และเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างดีเยี่ยม

ข่าวล่าสุด