ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1854

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด กำหนดจัดโครงการแนะแนวการศึกษา หัวข้อ "สหกิจศึกษา และการทำงานร่วมกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ (อาเซียน)" ในวันพุธที่ 17 ก.ค. 56 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด โดยได้รับเกียรติจากคุณเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณสมบัติ นิ่มเงิน รองกรรมการผู้จัดการเขตตะวันออกและประเทศกัมพูชา จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและมองเห็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการไปสหกิจศึกษาและร่วมทำงานกับบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ...ขอเชิญบุคลากรและน.ศ.ที่สนใจเข้าร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่งานสหกิจศึกษาคณะฯ เพื่อจัดส่งแบบตอบรับกลับไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 56 นี้...

ข่าวล่าสุด