เซนเซอร์ระบบให้น้ำอัตโนมัติแบบแม่นยำอัจฉริยะ

ฟาร์มต้นแบบสวนลำไยอินทรีย์อัจฉริยะ | MJU Smart Farming

การปลูกสตรอว์เบอร์รีระบบปิด (Plant factory)

การผลิตปุ๋ยวิธีใหม่แบบไม่พลิกกลับกองอย่างง่าย สร้างรายได้ ลดมลพิษ

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง " วิศวกรรมแม่โจ้ 1"

สารคดีเกษตรนำเสนอห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสด

สารคดีเกษตรการผลิตน้ำมะเกี๋ยง

สารคดีเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารผสมใบข้าว


ปรับปรุงข้อมูล 31/1/2563 11:24:44
, จำนวนการเข้าดู 446