ด้านการเกษตร


ปรับปรุงข้อมูล : 31/1/2563 11:24:44     อ่าน : 323

เซนเซอร์ระบบให้น้ำอัตโนมัติแบบแม่นยำอัจฉริยะ

ฟาร์มต้นแบบสวนลำไยอินทรีย์อัจฉริยะ | MJU Smart Farming

การปลูกสตรอว์เบอร์รีระบบปิด (Plant factory)

การผลิตปุ๋ยวิธีใหม่แบบไม่พลิกกลับกองอย่างง่าย สร้างรายได้ ลดมลพิษ

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง " วิศวกรรมแม่โจ้ 1"

สารคดีเกษตรนำเสนอห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสด

สารคดีเกษตรการผลิตน้ำมะเกี๋ยง

สารคดีเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารผสมใบข้าว