>>หนังสือเกี่ยวกับ
   วิศวกรรมเกษตร
   วิศวกรรมอาหาร
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 

>> Co-working Space 

เป็นพื้นที่ในการพบปะ พูดคุยระหว่างอาจารย์ นักศึกษา เพื่อให้ตอนสนองฟังก์ชั่นการใช้งาน รวมทั้งเป็นพื้นที่นั่งอ่าน มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เอื้อต่อการใช้งานของนักศึกษา อาจารย์ในการนำเสนอความคิดผ่านจอ LED หรือมีการหารือ ประชุม อภิปรายร่วมกัน

 

รายละเอียดห้อง

  • ขนาดพื้นที่  40.5 ตรม.
  • บรรจุคนได้ จำนวน 10 ที่นั่ง
  • พร้อมจอ LCD จำนวน 1 ชุด

      

>> เครือข่าย WIFI 

 คู่มือการใช้งาน MJU_WLAN

 การใช้งาน eduroam

การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้บริการเครือข่าย eduroam สามารถเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ โดยใช้หลักการการใช้งานเดียวกับระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN และ MJU_WLAN_Plus  มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ 

ชื่อบัญชี : username@mju.ac.th
รหัสผ่าน : รหัสผ่านเดียวกันกับระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คู่มือการใช้งาน MJU_WLAN

 MJU_WLAN by True 

การใช้งาน MJU_WLAN by True ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้บริการเครือข่าย MJU_WLAN by True สามารถเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ โดยใช้หลักการการใช้งานเดียวกับระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN และ MJU_WLAN_Plus  มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ 

ชื่อบัญชี : username
รหัสผ่าน : รหัสผ่านเดียวกันกับระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คู่มือการใช้งาน MJU_WLAN by True

 Engineer library

การใช้งาน Engineer library 

รหัสผ่าน : engineer

MJU_WLAN by AIS เป็นบริการเครือข่ายไร้สายจาก AIS ที่เพิ่มจุดให้บริการจำนวน 800 จุด ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

การใช้งาน MJU_WLAN by AIS

การใช้งาน MJU_WLAN by AIS ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้บริการเครือข่าย MJU_WLAN by AIS สามารถเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ โดยใช้หลักการการใช้งานเดียวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ 

ชื่อบัญชี : username
รหัสผ่าน : รหัสผ่านเดียวกันกับระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คู่มือการใช้งาน MJU_WLAN by AIS

จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN by AIS  มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่


 

ห้องสมุดดิจิทัล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Digital Libraries Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University